یک گیلانی رئیس ستاد ملی “ایران ما” قالیباف در کشور شد
یک گیلانی رئیس ستاد ملی “ایران ما” قالیباف در کشور شد
خزر: فریدفر در سال ۱۳۹۶ هم رئیس ستاد نخبگان آیت الله رئیسی در کشور بود. وی در سال ۱۴۰۰ بعنوان رئیس ستاد متخصصین و مدیران ایران آیت الله رئیسی در کشور منصوب شد.

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی دکتر “حمزه صفر بیگی” دبیر ستادهای مردمی قالیباف ، داود فریدفر بعنوان رئیس ستاد کشوری “ایران ما”  منصوب شد.

فریدفر در سال ۱۳۹۶ هم رئیس ستاد نخبگان آیت الله رئیسی در کشور بود. وی در سال ۱۴۰۰ بعنوان رئیس ستاد متخصصین و مدیران ایران آیت الله رئیسی در کشور منصوب شد.

این فعال سیاسی در سال ۱۴۰۰ نیز بعنوان دبیر ارتباطات و اطلاع رسانی حمدا (شورای عالی حامیان مردمی دولت انقلابی) از سوی ۱۱۰ ستاد کشوری آیت الله رئیسی انتخاب شد.