گسترش همکاری با استقرار هیأت بازرسی در سازمان منطقه آزاد انزلی
گسترش همکاری با استقرار هیأت بازرسی در سازمان منطقه آزاد انزلی
سجاد ده ده جانی، مدیرکل بازرسی استان گیلان با محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار کرده و در خصوص راهکارهای توسعه همکاری ها و هم افزایی میان نهادی به تبادل نظر پرداختند.

محمد سجاد سیاهکارزاده،در این دیدار با بیان اینکه سلامت نیروی انسانی و عمل براساس قانون یکی از مقدمات اعتماد ساز فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است، اظهار داشت: با عنایت به این واقعیت که کشورمان در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، تعامل و هم افزایی میان نهادی جهت اجرای کامل و دقیق قانون و مقررات مناطق آزاد و فرهنگ سازی در این زمینه حائز اهمیت بسیار است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه طهارت اقتصادی پیش شرط مشروعیت مسئولین و شرط لازم مدیران سازمان متبوع وی می باشد، گفت: بعد از سلامت اداری، کارآمدی و تخصص ارکان اصلی ارزیابی عملکرد مدیریتی و نیروی انسانی این سازمان محسوب می شود.

مدیرکل بازرسی استان گیلان با استقبال از جوانی، تخصص و تعهد مدیریت عالی و پرسنل سازمان منطقه آزاد انزلی، از گسترش همکاری های فی مابین استقبال کرده و افزود: استقرار هیأت بازرسی استان در منطقه گام مهمی در مسیر تعمیق و توسعه هم افزایی فی مابین بوده؛ موضوعی که نقش محوری در اعتماد سازی جلب سرمایه گذاران ایفا می کند.

گفتنی است در این دیدار معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل بازرسی استان حضور داشتند؛ طرفین به بیان سازوکارهای افزایش همکاری میان نهادی جهت تسهیل امور فعالین اقتصادی، پرداختند.