پیگیر مثل آقای رییس!
پیگیر مثل آقای رییس!
خزر: رییس اداره یکی از سازمان های زیرمجموعه جهادکشاورزی، طی نامه ای به فرماندار، از او خواسته تا در راستای شعار سال، جلسه ای برای حل مشکل دریافت وام ۲ میلیارد تومانی یکی از متقاضیان ترتیب دهد.

به گزارش خزرآنلاین، رییس اداره یکی از سازمان های زیرمجموعه جهادکشاورزی، طی نامه ای به فرماندار، از او خواسته تا در راستای شعار سال، جلسه ای برای حل مشکل دریافت وام ۲ میلیارد تومانی یکی از متقاضیان ترتیب دهد.

فارغ از اینکه پیگیری پرونده تسهیلاتی توسط رییس یک اداره دولتی، تا چه اندازه مرسوم است، امید است این پیگیری، شامل حال سایر متقاضیان وام های کم بهره هم شود!