پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی
پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی
خزر: صبح امروز چهارم خرداد ،با نصب تیرهای پل،پیشرفت تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی رشت به ۳۵ درصد رسید.