پاسخگویی برخط مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت
پاسخگویی برخط مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت
خزر: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ خواهد گفت.

به گزارش خزرآنلاین، در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد مبنی بر استفاده از سامانه فوق بعنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک در جهت پاسخگویی برخط مدیران دستگاههای اجرایی ، طبق برنامه زمانبندی شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از، ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰، دکتر مسعود صادقی خمامی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ خواهد گفت.