نامه وزیران رئیسی به شورای نگهبان در حمایت از کاندیداتوری وزیر ارشاد (+تصویر نامه)
نامه وزیران رئیسی به شورای نگهبان در حمایت از کاندیداتوری وزیر ارشاد (+تصویر نامه)
خزر: امضا کنندگان این نامه جمعی از مسئولن فعلی دولت هستند.

به گزارش خزرآنلاین، شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهوری در نامه ای مشترک به شورای نگهیان، از تایید کاندیداتوری محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.

در این نامه خطاب به شورای نگهبان گفته شده است “توانایی  و صلاحیت های فکری سیاسی و مدیریتی” اسماعیلی اطمینان خاطر دارند. همچنین او را “دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر خدمت رسانی دولت انقلابی شهید آیت الله دکتر رئیسی در صورت تایید و انتخاب مردم ایران می دانیم”.