مژگان کشوردوست به‌عنوان رئیس روابط عمومی و ارتباطات ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان گیلان منصوب شد
مژگان کشوردوست به‌عنوان رئیس روابط عمومی و ارتباطات ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان گیلان منصوب شد
خزر: «مژگان کشوردوست» به‌عنوان رئیس روابط عمومی و ارتباطات ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان گیلان منصوب شد.

به گزارش خزرآنلاین، «مژگان کشوردوست» به‌عنوان رئیس روابط عمومی و ارتباطات ستاد ایران ما دکتر قالیباف در استان گیلان منصوب شد.