شهرداران امروز، مدیران فردا!
شهرداران امروز، مدیران فردا!
خزر: سندی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد برای دو شهردار آستارا و لنگرود (میثم الوان پور و صادق صادق پور) مجوز استخدامی صادر شده تا در پست های مدیریتی بکار گرفته شوند!

به گزارش خزرآنلاین، سندی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد برای دو شهردار آستارا و لنگرود (میثم الوان پور و صادق صادق پور) مجوز استخدامی صادر شده تا در پست های مدیریتی بکار گرفته شوند!

استخدام صدها جوان تحصیل کرده و بیکار اما در گِرو برگزاری آزمون استخدامی، قبولی در آزمون، بعضا قبولی در گزینش های مختلف و در یک کلام گذر از هفت خان رستم است.