برگزاری نخستین جلسه کمیته بررسی طرح های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده
برگزاری نخستین جلسه کمیته بررسی طرح های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده
نخستین جلسه کاری محمد سجاد سیاهکازاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در اولین روز فعالیت اداری رسمی سالجاری، اختصاص به نشست کمیته بررسی طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی به این سازمان داشت که به منظور اجرای شعار اعلامی از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۳ یعنی جهش تولید با مشارکت مردم؛ با حضور معاونین و مدیران مربوطه برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مهمترین اولویت کاری و برنامه ریزی سازمان و منطقه متبوع خود را تلاش برای تحقق شعار سالجاری مقام معظم رهبری از طریق اعمال برنامه های متنوع حمایتی با بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت: راهبردی که باید مورد توجه ویژه قرارداد رویکرد حمایت از جهش تولید با مشارکت مردم و مردمی سازی شاخص ها و بخش های مختلف اقتصاد منطقه آزاد انزلی است.

سیاهکارزاده باتصریح بر اهمیت برگزاری منظم جلسات کاری این کمیته و پاسخگویی سریع، دقیق و کارشناسی به طرح های سرمایه گذاری که در طول سال ارائه می شود، تأکید نمود: موفقیت و رشد منطقه آزاد انزلی منوط و وابسته به رونق فضای کسب و کار بخش خصوصی و مردمی در عرصه های گوناگون است و اساساً تمام برنامه های حمایتی-تشویقی و اقدامات توسعه ای و زیرساختی در دست اقدام از سوی این سازمان به منظور جهش در مولفه های تولیدی فعالین اقتصادی در نخستین منطقه آزاد شمال کشور بنا نهاده شده است.

بنابراین گزارش پیگیری مصوبات جلسات قبلی کمیسیون؛ بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی بهمراه تعیین و تصویب عناوین جدید بسته های سرمایه گذاری پیشنهاد شده از سوی معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری از مهمترین محورهای تصمیم گیری شده در نخستین جلسه کمیسیون بررسی طرح های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی می باشند.