افطار مدیرعامل و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با کودکان خانه سبز اندیشان وطن
افطار مدیرعامل و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با کودکان خانه سبز اندیشان وطن
در بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان محمد سجاد سیاهکارزاده مدیرعامل به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی روزه خود را در کنار کودکان موسسه خیریه خانه سبز اندیشان وطن افطار کردند.

در جریان این برنامه مدیرعامل از بخش های مختلف این موسسه بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های آن قرار گرفت. خانه سبزاندیشان وطن به همت اسماعیل پوروطن از ۱۵ آبان ماه سال ۸۹ در روستای طالب آباد منطقه آزاد انزلی شروع به فعالیت کرده و هم اکنون در این خانه دلنشین ۱۴ فرزند پسر مشغول به زندگی می باشند و علاوه برآن چند خانواده در سراسر کشور تحت پوشش و حمایت او قرار دارند.