احداث قریب به ۷۰ کیلومتر کابل خود نگهدار از ابتدای سال تاکنون
احداث قریب به ۷۰ کیلومتر کابل خود نگهدار از ابتدای سال تاکنون
خزر: مسعود صادقی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ضمن ارائه عملکرد از وضعیت احداث کابل خودنگهدار، بر لزوم بازسازی شبکه های فرسوده توزیع برق بعنوان هدف و چالش اساسی این شرکت تاکید کرد.

صادقی گفت: یکی از معضلات حوزه کاری توزیع برق گیلان موضوع فرسودگی شبکه و انباشت این فرسودگی طی سالیان اخیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان اضافه کرد: استان به دلیل شرایط جوی و مواجهه با بحران های طبیعی همانند بارش‌های برف سنگین، رطوبت و شرجی بودن هوا، تندباد و طوفان‌های فصلی ایجاب می‌کند که شبکه‌های توزیع برق به ویژه در حوزه فشار ضعیف، نوسازی و مقاوم سازی شود.

وی با اشاره به اینکه در گیلان بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف وجود ارد، عنوان کرد: هنوز حدود ۱۱ هزار کیلومتر از شبکه‌های برق استان سیمی است.

صادقی تاکید کرد: روند احداث کابل خود نگهدار و بازسازی شبکه های فرسوده بصورت روزانه و درکل استان گیلان توسط امورهای اجرایی درحال انجام است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تصریح کرد: از ابتدای سال قریب به ۶۰ کیلومتر شبکه فرسوده سیمی با کابل خود نگهدار با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال جایگزین شده است و همچنین قریب به ۱۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف جدید بصورت کابل خودنگهدار برای نیرو رسانی و رفع ضعف برق مناطق مختلف مورد احداث و بهره برداری قرار گرفته است.

وی در پایان بیان کرد: از مزایای اصلی استفاده از کابل خودنگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق می‌توان به جلوگیری از اتلاف انرژی،کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیباسازی شهری و روستایی و کاهش میزان استفاده‌های غیرمجاز از برق است.